Stránky jsou ve výstavbě


Tipy na výlety

hluboka2.jpg, 3,9kB

Hluboká nad Vltavou

Je jeden z nejkrásnějších romantických zámků z 13, stol. Byl přestavěn ve Windsorském slohu, jsou zde velmi cenne řezbářské a štukatérské práce. V okolí zámku jsou rozsáhlé obory, zahrady a parky. Prohlídka zámku s průvodcem trvá přibližně 50 minut. V zámecké jízdárně je umístěna Alšova jihočeská galerie se stálou sbírkou gotického umění.c_budejovice.jpg, 5,4kB

České Budějovice

Založil král Přemysl Otakar II. v r. 1265 při soutoku Malše a Vltavy a v současnosti je největším jihočeským městem, ve kterém žije téměř 100 000 obyvatel. Ozdobou nádherného čtvercového náměstí je radnice, Samsonova kašna, Černá věž (vysoká 72 m) a domy s podloubími. Z Budějovic vedla první evropská koňská železnice do Lince, díky které se zlevnila a zrychlila doprava, což tehdy pomohlo rozvoji místního podnikání. Od r. 1980 jsou Budějovice městskou památkovou rezervací. Je zde sídlo Jihočeské univerzity, nejznámějšími podniky jsou Koh-i-noor a pivovar Budvar. Celoročně otevřená je Alšova jihočeská galerie ve Wortnerově domě a Jihočeské muzeum v Dukelské ulici.rozmberk2.jpg, 4,9kB

Rožmberk nad Vltavou

Osada ze 13. stol. byla v r. 1362 povýšena na město. Rod Vítkovců zde zbudoval sídlo - hrad Rožmberk. Po bělohorské bitvě, kdy Ferdinand II. konfiskoval majetky odbojné šlechty, přešel Rožmberk do rukou císařského generála Buquoye. Dnes jsou zde zbytky hradeb a několik gotických měšťanských domů, později renesančně a barokně upravených. Z původního hradu se zachovala pouze věž Jakobínka, stojí vedle tzv. Nového zámku z r. 1857. V roce 1990 byl Rožmberk vyhlášen městskou památkovou zónou.
c_krumlov2.jpg, 5,4kB

Český Krumlov

V letech 1302 - 1602 za vlády pánů z Rožmberka se stalo z Č. Krumlova výstavné město. Byla postavena řada budov v renesančním slohu. Na 300 jich tvoří proslulý středověký urbanistický celek, po zásluze zařazený do seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Dominantou města je rozsáhlý zámek. Sedm pater má most "Na Plášti", který spojuje zámecké divadlo s Horním hradem. Příkop překlenují 4 patra oblouků a na nich jsou ještě tři kryté spojovací chodby. Tento 39 metrů dlouhý most nemá v Čechách obdobu. Podobnou raritou je i otáčivé hlediště přírodního divadla z r. 1958.
c_vrbne.jpg, 7,1kB

České Vrbné

Umělá slalomová dráha je 703 m dlouhá a její převýšení je 5,5 mhutsky_rybnik2.jpg, 5,2kB

Huťský rybník

Má rozlohu 5,9 ha a byl zřízen v r. 1784 a využíván byl jako nádrž pro plavení dřeva. V blízkosti stála v letech 1764 - 98 sklářská Terčí huť a dřevařská osada, která po r. 1945 zanikla.

namesti_v_treboni2.jpg, 9,5kB

Třeboň

Historie sahá až do poloviny 12. století. Starobylé město s téměř 9000 obyvatel je známým lázeňským letoviskem (rašelinové lázně). Zakladatelem města byl Vítek z Prčic. V r. 1341 se vlastníky stali Rožmberkové a tehdy nastal velký hospodářský rozvoj města. Do dnešních časů zde zůstal zachován jeden z největších zámků v Čechách, také historickécentrum města s řadou památek a opevněním (dodnes se z náměstí vyjíždí čtyřmi branami: Hradeckou, Budějovickou, Svinenskou a Novohradskou). Klášter s kostelem sv. Jiljí, zal. r. 1367 s dvojlodím a sochou Třeboňské madony. Z někdejší sladovny pivovaru vybudovali třeboňští měšťané v r. 1833 divadlo J. K. Tyla, které patří k architektonickým klenotům. Okolo náměstí jsou domy ze 16. - 18. stol. s barokními štíty a renesanční štít má dům, který patřil Štěpánku Netolickému, geniálnímu staviteli jihočeských rybníků (jeho mistrovství dokládá např. třeboňský rybník Svět). Místní pivovar vaří pivo Regent, jehož název nám vždy připomene dalšího slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan, který se dopracoval až do postavení místního regenta (vrchního správce panství).

tabor1.jpg, 11kB

Tábor

byl založen jako husitská pevnost v roce 1420. Husitské centrum města je národní kulturní památkou s množstvím renesančních budov. Je zdě pozdně gotická budova radnice s galerií a Husitským muzeem. Náměstí zdobí renesanční kašna, je zde pomník Jana Žižky a Jana Husa a řada dalších památek. Propojením starých rozlehlých podzemních prostor vznikl prohlídkový okruh (800 m dlouhý). Přehrazením Tismenického potoka vznikla nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě - rybník Jordán. Z něho vytékající potok vytváří vodopád. Věž hradu Kotnova dnes slouží jako rozhledna, zajímavým přírodním výtvorem je Granátová skála a poutní místo Klokoty. Tradičně se v Táboře koná festival Táborské setkání se slavnostním průvodem, historickou družinou, vedenou Žižkou, se souboji, trhovci a řemeslníky, jako za starých časů.c_lhota1.jpg, 9,4kB

Červená Lhota

velký a nevšedně krásný zámek z let 1520 - 1610. Zámek měnil svou tvář spolu s majiteli, až kolem roku 1910 majitelé němečtí Schönburgové dali zámku podobu, která trvá podnes. Červená Lhota je vyhledávána filmaři pro romantickou polohu na skalnatém ostrůvku v rybníku s jedním přístupem po mostě i pro její interiér (70 místností).